Úvod

AKTUÁLNE :


Vážení členovia, milé dámy a vážení páni,blíži sa koniec roka a ÚVV SR čakajú významné aktivity. Prepáčte prosím, že Vašu poštu preto v najbližších dňoch doplním o informácie, na ktoré budem potrebovať Vašu čo najrýchlejšiu reakciu, aby sme vedeli organizačne veci včas zabezpečiť. Súčasne budem vďačný, ak sa rozhodnete aktívne zúčastniť, pretože je to v našom spoločnom záujme.11. novembra 2019 pripravujeme v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s mestom a Akadémiou ozbrojených síl pri novo vybudovanom Pomníku novodobým vojnovým veteránom pietne spomienkové stretnutie s položením vencov. Uskutoční sa ako pokračovanie podujatia, ktoré začína pri Pamätníku Matka vo Vrbici (mestská časť Liptovského Mikuláša) o 11:11 hod. Treba tam prísť najneskôr do 10:45 hod. Po príhovoroch a položení vencov vo Vrbici sa spoločne odoberieme na Háj-Nicovô, kde budeme pokračovať pietnym aktom pri našom Pomníku.


  S ohľadom na to, že v novembri si pripomíname aj 20. výročie založenia nášho občianskeho združenia, organizujeme po skončení ceremoniálu na Háji-Nicovô obed pre účastníkov podujatia v Akadémii Ozbrojených síl a bezprostredne po obede slávnostné zasadnutie Prezídia ÚVV SR k tomuto výročiu s udeľovaním pamätných listov.Viem, že mnohí z Vás sa v tento deň zúčastňujú takýchto stretnutí v miestach svojho bydliska alebo ho dokonca organizujú. Avšak preto, že ide o náš takpovediac ústredný Pomník novodobým vojnovým veteránom, pokúste sa rovnako ako aj ja v Sliači zabezpečiť nášho reprezentanta a pokiaľ sa Vám dá, príďte do Liptovského Mikuláša. Potrebujem záväzné potvrdenie účasti najneskôr 28.10.2019 aby som mohol objednať obedy a konferenčnú miestnosť v Akadémii Ozbrojených síl.S pozdravom Pavel Marko viceprezident ÚVV SR


Vážení členovia, dámy a páni,

 

 

na základe viacerých záujemcov o oblek (uniformu) ÚVV SR chceme organizovať hromadnú objednávku. Záujemcovia prosím prihláste sa najneskôr do 3.6.2019 ekonomickému riaditeľovi Ing. Mgr. Branislavovi Krajčovi: MT: 0903 446 635, alebo 0910 685 400, E-mail: krajc.branislav@slsp.sk

Vážení kolegovia, milé kolegyne,


 Posielam pozvánky na najbližšie akcie v mesiaci máj. 

 

Ako prvá sa uskutoční dňa 2.5.2019 - FÓRUM vojnových veteránov v Liptovskom Mikuláši, podľa priloženého textu pozvánky. Záujemcovia hláste sa u viceprezidenta p. Pavla Marka na tel.: 

 

0908 949 391, alebo na mail - pmpavelmarko@gmail.com -  do 25.4.2019,

 

Ako druhá sa uskutoční dňa 4.5.2019 pietna spomienka na M.R. Štefánika, podľa pozvánky. Záujemcovia hláste sa u viceprezidenta p. Petra Džurdženíka na tel.: 0907 873 656, alebo mail dzurdzenik@seznam.cz - do 29.4.2019.

 

Ako tretia akcia - 1. ročník výstupu na Ďumbier - 18.5.2019 - organizuje MO SR a GŠ OS SR pod patronátom Oddelenia vojnových veteránov, info na pozvánke dole.

 

Ako štvrtá akcia - kladenie vencov v Daruvare /Chorvátsko/ - 3.-5.5.2019- záujemci hláste sa u prezidenta p. Daniela Kostru -  tel.:0948 574 472, mail : daniel.kostra@gmail.com, alebo jozefbehul97@gmail.com.

 

Verím, že sa prihlásite v hojnom počte. S pozdravom Džurdžo