Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Úvod

AKTUÁLNE :POZVÁNKA - Deň červených makov

 

Pri príležitosti pamiatky vojnových veteránov padlých v oboch svetových vojnách a vojenských misiách a operáciách 20. storočia, pozýva ZV SR - Klub Michalovce v spolupráci s ObV  SZPB, členov klubu i občanov Michaloviec, k dôstojnej piete a spomienkam na obete vojen, dňa 11.11.2018 o  10,45 hod. na mestskom cintoríne v Michalovciach.

 

 

 

Program:       - 11,00 hod. zvonenie zvonov- pred domom smútku

 

- položenie kvetov a zapálenie sviečky k hrobom obetí 1. svetovej vojne

 

- príhovor  predsedu Rady ZV SR - Klub Michalovce

 

- panychída – vojenský duchovný od VÚ  Michalovce

 

- položeniekvetov a zapálenie sviečky na hrobe obetí v 2. svetovej vojne a  vojenských misiách a operáciách  20. storočia

 

 

 

Rada ZV SR - Klub Michalovce

 

 

 

Nakoľko zo zdravotných dôvodov sa nemôže zúčastníť ani Michal Polák ani Jaroslav Šajna , bolo by super ak by sa niekto zúčastníl tejto krásnej akcie a dali nám čo najskôr vedieť aby sme vám zabespečili vence a sviečky.

 

 

Milé dámy, vážení páni, členovia a sympatizanti,

dovoľte mi informovať Vás o dôležitých pripravovaných podujatiach, na  
ktoré Vás súčasne srdečne pozývam v mene Prezídia ÚVV SR.

1. Verejná schôdza Prezídia ÚVV SR spojená s každoročnou návštevou  
miesta pádu AN-24 v Hejcoch.
- Termín 12. - 14.10.2018, prihlásenie na ubytovanie bude možné  
od:14:00 hod. 12.10. a odchod 14.10. po raňajkách.
- doprava vlastná,
- informácie k možnostiam ubytovania a finančných nárokov na pobyt u  
viceprezidenta Jozefa KUBÍKA osobne a individuálne na MT: +421 905 607  
363 najneskôr do 5.10.2018

2. Snem ÚVV SR.
- Termín: 10. - 11.11.2018. Začiatok snemu o 13:00 hod., príchod  
účastníkov do 12:30 hod. Program bude doručený účastníkom.
- Miesto konania: Akadémia Ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika
- účastnícky poplatok 10,00 € zahŕňa: ubytovanie v dvojlôžkových  
izbách priamo v akadémii (limitovaný počet podľa poradia prihlásenia),  
parkovanie na parkovisku akadémie, občerstvenie počas snemu, večera a  
raňajky v akadémii, materiály snemu. Program snemu bude doručený  
prihláseným účastníkom.
- na sneme bude vykonaná kontrola členských preukazov, budú vydané  
preukazy novým členom a budú doplnené chýbajúce známky za jednotlivé  
roky.
- Záväzné prihlášky je potrebné potvrdiť najneskôr do 19.10.2018  
jednotlivo alebo za skupinu s uvedením menného zoznamu na mail:  
pmpavelmarko@gmail.com.
- Záväzná prihláška bude akceptovaná prijatím úhrady účastníckeho  
poplatku 10,00 € na účet ÚVV SR číslo: IBAN -
SK6465000000000020531968, povinne uveďte Variabilný symbol: 10112018 a  
správu pre prijímateľa v tvare - vaše meno, pomlčka, snem (príklad:  
Pavel Marko-snem), najneskôr do 22.10.2018 pripísaním na účet  
(nezabudnite že prevod môže trvať 2 - 3 dni).
- 11.11.2018 o 11:11 hod. budeme klásť veniec pri novom Pamätníku na  
Háji Nicovô (pokiaľ bude hotový).

Ďalšie informácie na MT: +421 908 949 391

S pozdravom
Pavel Marko v mene prípravného výboru


 

Vážení členovia,

 

Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov SEĽUZ MO SR oznamuje, že vojnoví veteráni, ktorí sa preukážu preukazom, majú bezplatný vstup na 7. medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB, ktorý sa koná v dňoch 16. – 15. 5.2018 v priestoroch Incheba Expo Bratislava.

Viac informácií nájdete na http://www.incheba.sk/vystavy/ideb-12212.html?page_id=12212
 

Dôležité  -  prečítať !!!

 

 

  1. 1.      V dňoch 7. – 10. mája 2018 sa uskutoční zájazd do Grodna (Bielorusko) pri príležitosti osláv Dňa víťazstva. Doprava a ubytovanie pre účastníkov sú zabezpečené bezplatne. Sú ešte nejaké voľné miesta. Záujemcovia treba sa urýchlene hlásiť Miroslavovi Cambalovi na telefónne číslo: 0948 109 474;

 

  1. 2.      Medzinárodná konferencia „Fórum vojnových veteránov“ organizovaná Úniou vojnových veteránov Slovenskej republiky sa koná 3. mája 2018 pod patronátom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v historickej budove Národnej rady v Bratislave na župnom námestí. Bližšie informácie nájdete v pozvánke (príloha) alebo môžete kontaktovať Jozefa Behula na telefónnom čísle: 0903 465 764;

 

  1. 3.      Slávnostný nástup k 25. Výročiu vyslania ženijného práporu SLOVENGBAT do mierovej misie UNPROFOR sa uskutoční 4. mája 2018 v rámci Dňa otvorených dverí v kasárňach ženijného práporu v Seredi. Príchod účastníkov je od 08:30 do 08:45. Hlavným bodom nástupu bude okrem sprievodných aktivít odovzdanie vyznamenaní Ministra obrany, Náčelníka Generálneho štábu OSSR a Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky – vyznamenania budú udeľované v tomto poradí: Pamätná medaila ministra obrany SR, Medaila k 25. Výročiu vzniku OSSR, Pamätná medaila NGŠ OSSR a Pamätná medaila ÚVV SR.

Prvé tri medaile a tiež Medaila ÚVV SR pre časť vyznamenaných budú udeľované ako prvé vystúpením pred nastúpené jednotky. Medaila ÚVV SR pre účastníkov zaradených do nastúpených celkov bude následne udeľovaná priamo v tvare. Medaila ÚVV SR bude niektorým udeľovaná už na konferencii 3.5.2018 a niektorým až v Daruvare pri pamätníku 5.5.2018. Informácia o tom, komu, kedy a kde bude naša medaila udeľovaná bude zaslaná už len tým, ktorých sa to týka aj so zaradením do konkrétneho celku pri nástupe v Seredi do 20.4.2018 do 24:00 hod. – ak by v tomto termíne niekto z navrhnutých túto informáciu nedostal, je treba sa prihlásiť najneskôr do 22.4.2018 na mail: pmpavelmarko@gmail.com alebo na MT: 0908 949 391.


Ústroj na slávnostný nástup je spoločenský oblek ÚVV SR (naša „uniforma“) alebo tmavý spoločenský oblek, baret (každý kto ho má, hlavne modrý) a prípadne modrá šatka na krk.

Parkovanie vozidiel bude regulované príslušníkmi žen. práporu Sereď priamo v objekte alebo v jeho blízkosti.

Občerstvenie je zabezpečené pre každého registrovaného účastníka slávnostného nástupu (budú vydané lístky) + dve sprievodné osoby – guľáš, káva, čaj v blízkosti nástupiska, kde bude zároveň vystavená voj. technika a ďalšie stánky.

Približne 25 – 30 členov ÚVV SR sa zúčastní občerstvenia v priestore pre hostí – títo o tom budú informovaní osobitne tiež 20.4.2018.

Registrovaným účastníkom nástupu bude zaslaná pozvánka s detailným programom;

.

 

  1. 4.      Pochod po stopách 22. výsadkovej brigády Prostrějov sa koná 30.6.2018. Záujemcovia nech sa hlásia po 10. máji Jozefovi Kubíkovi na MT: 0905 607 363;

 

  1. 5.      Strelecký memoriál na počesť padlých v mierových misiách sa koná 19.5.2018 v kasárňach ženijného práporu Sereď. Hlavný organizátor je UN-VETERÁN SLOVAKIA a po doručení konkrétnych informácií budú zverejnené. Súťažiť budú trojčlenné družstvá, ktoré si už treba pripravovať vzájomným dohovorom;

 

  1. 6.      Pochod vďaky, ktorý má tradíciu na Smrekovici sa koná 7.7.2018 ako posledná etapa Prechodu SNP Nízkymi Tatrami z Donovalov do Španej doliny. Záujemcovia sa môžu hlásiť po 10. máji 2018 na mail: pmpavelmarko@gmail.com alebo na MT: 0908 949 391.

PROSÍM tieto informácie šíriť aj ďalej, a hlavne našim členom, ktorí nepoužívajú mail. Informácia je zverejnená aj na stránke www.uvv-sr.sk

  

 

 

 

Slávnostný nástup
k 25. výročiu vyslania prvej vojenskej jednotky v ére samostatnosti Slovenskej republiky do mierovej misie UNPROFOR – ženijný prápor SLOVENGBAT.

Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky listom z 30. januára 2018 navrhla Náčelníkovi Generálneho štábu OSSR organizovať k uvedenému výročiu slávnostný nástup dňa 4.5.2018 o 11,00 hod. na námestí v Seredi. Doposiaľ poskytlo neoficiálnu informáciu Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov, že bola odoslaná ministrovi obrany informačná správa, ktorá v plnom rozsahu korešponduje s našim návrhom. Preto je táto informácia len predbežnou s cieľom vytvoriť členom ÚVV SR časový priestor pre ich vlastné plánovanie tak, aby sme zabezpečili masovú účasť. Podrobná informácia bude zaslaná po oficiálnom schválení programu. V prípade, že GŠ z akýchkoľvek dôvodov neprevezme organizáciu podujatia, uskutoční sa v náhradnej variante, kedy bude organizátorom ÚVV SR spoločne s UN-VETERÁN SLOVAKIUA, mestom Sereď a ženijným práporom Sereď.

Súčasťou programu slávnostného nástupu bude udeľovanie „Pamätnej medaile ÚVV SR k 25. výročiu prvej organickej vojenskej jednotky do mierových misií OSN v ére samostatnosti Slovenskej republiky“.
Nakoľko ide o limitovanú edíciu medaile, návrhy na jej udelenie (s možnosťou aj sám sebe) treba zaslať mailom na adresu: prezidium@uvv-sr.sk s presným uvedením misie, titulu, hodnosti, mena a priezviska najneskôr do 6.4.2018. Odoslanie mailu je súčasne potvrdením účasti oceneného na slávnostnom nástupe. Udeliť medailu mimo slávnostného nástupu je možné len výnimočne so súhlasom Prezídia ÚVV SR z vážnych osobných dôvodov. Na každý prijatý mail bude odpovedané potvrdením zaradenia do zoznamu ocenených.

Medaila bude udelená podľa nasledovnej priority:
1. Účasť v mierovej misii UNPROFOR;
2. Účasť v mierovej misii UNTAES;
3. Účasť v ostatných misiách OSN;
4. Účasť v misiách a operáciách mimo OSN;
5. Partneri a významní hostia.

Pre udelenie medaile platia tieto podmienky:
1. Člen ÚVV SR vojnový veterán s uhradeným členským príspevkom (bezplatne);
2. Člen ÚVV SR sympatizant s uhradeným členským príspevkom (bezplatne mimo slávnostný nástup);
Poznámka: Tieto prvé dve podmienky sú platné pre všetkých členov ÚVV SR s uhradeným ČP zaregistrovaných do 31.3.2018. Pokiaľ členovia uhradili ČP v klube, klub je povinný za každého oceneného odviesť na účet ÚVV SR za rok 2018 plné členské.
3. Ostatní za poplatok 15,00 € uhradený do 31.3.2018 na účet ÚVV SR: IBAN: SK64 6500 0000 0000 2053 1968, Variabilný symbol: 452018, správa pre prijímateľa v tvare: meno priezvisko-medaila (vzor: Pavel Marko-medaila).

Ak záujem prekročí vyrobený počet medailí 200 ks, v závislosti od finančných prostriedkov bude objednaná druhá séria.
Pre významných partnerov a hostí zúčastnených na slávnostnom nástupe môže Prezídium ÚVV SR udeliť do 20 medailí, jednotlivé kluby ÚVV SR môžu predložiť svoje návrhy v počte maximálne traja ocenení.
UN VETERÁN SLOVAKIA a veliteľ Ženijného práporu Sereď predložia návrh na ocenenie osobitne podľa vyššie uvedenej priority a podmienok pre udelenie po dohode s Prezídiom ÚVV SR.

Okrem prezidenta Medzinárodnej asociácie príslušníkov mierových síl OSN (A.I.S.P./S.P.I.A.) prisľúbili účasť predstavitelia partnerských veteránskych organizácií z ďalších šiestich krajín. Preto pozývame na slávnostný nástup aj členov ÚVV SR a ostatných partnerov, ktorí nebudú oceňovaní medailou, aby sme spoločne dôstojne oslávili toto významné jubileum v novodobých vojenských dejinách Slovenskej republiky.

Prezídium ÚVV SR

  

              Fotka Únia Vojnových Veteránov SR.POZVÁNKA              

 

Pozývame členov klubu  na 13.ročník bowlingového turnaja,  dňa 23. 2. 2018 o 16,30 hod v Chemkostav aréne Michalovce.

 

Poplatok na osobu  3 € (dráhy, pizza ).

 

Záujemcovia nahlásiť záväznú  účasť do 19.2.2018 e-mailom: michael80@post.sk , alebo telefonicky 0940708242

 

Rada ZV SR - klub Michalovce

 

 

 


 

 Vážení členovia, poukážte 2 % svojich daní na účet ÚVV SR a prispejte tak k rozvoju našej činnosti. Kluby, ktoré predložia ekonomickému riaditeľovi ÚVV SR kópie odovzdaných Vyhlásení na poukázanie 2 % daní s pečiatkou Daňového úradu potvrdzujúcou ich prevzatie (z miesta trvalého bydliska každého kto sa rozhodol venovať 2 % daní pre ÚVV SR), môžu sa uchádzať o 70 % poukázanej čiastky na zabezpečenie aktivít klubu - čiže pre seba. Pre poukázanie môžete získať aj iných zo svojho okolia.


 

Nech zvony zvonia,
nech sviece horia a čase cinkajú.
Teraz, keď ku šťastiu je len krok,
želám pekný Silvester a šťastný Nový rok!


 

Dňa 11.11.2017 sme sa zúčastnili  Spomienkového pietneho aktu  pri príležitosti Dňa vojnových veteránov v spolupráci so zastúpením okresného úradu , mestského úradu s primátorom Viliamom Zahorčakom , zväzu vojakov SR Klub Michalovce , zväz protifašistických bojovníkov ,  VÚ 1102   22 Mechanizovaný prápor, VÚ 1109 Samohybný delostrelecký  oddiel 2 .mb , a ďalšími , kde sme si uctili pamiatku zosnulých prvej svetovej vojny , druhej svetovej vojny a novodobých vojnových veteránov pri hrobe  Tomáša Kardoša , ktorý tragicky zahynul pri páde lietadla 19.1.2006 v Hejcoch , kde pri tejto príležitosti boli vykonané Bohoslužby.