Členské platba

Úvod ÚvodČlenské platba

Členský príspevok je vo výške 10 € ročne z toho 5 € ide pre náš klub a 5€ pre Úniu vojnových veteránov Slovenskej republiky.


Členský príspevok je potrebné uhradiť do konca februára.


Ak sa staneš členom po 30. júni členský príspevok je v roku podania príhlašky 5 €.

ak sa staneš členom po 31. októbri členský príspevok v roku podania príhlašky sa neplatí .


Uhradiť je potrebné na účet pokladnika:

                                                                          IBAN:     

SK20 8360 52070042 0059 6257ako VS je potrebné uviesť dátum narodenia vo forme: ddmmrrrr


do poznámky je potrebné uviesť: meno, priezvisko, členský príspevok.


Ak by niekto platil za viacerích členov do poznámky je potrebné uviesť aspoň všetky priezviska.