Plán podujatí 2017

Úvod ÚvodPlán podujatí 2017

JANUÁR

 

Spomienkové stretnutie pri príležitosti

 11. výročia leteckej tragédie Hejce                   19.1.2017                                Hejce

 

 

                            

FEBRUÁR

 

" Vojenská kvapka krvi "              22.2.2017        Obväzisko   SHDO                                                                                                                                             

 

MAREC

 

 

 

APRÍL

 

-          Pietny akt zapálenie sviečky za nášho kolegu Marcela Bruňa

                                              

-          Šidzemnasti  Jarni jurmarok                        28.-29.4.2017    MsÚ, MsKS  tribúna predMsÚ

súťaž vo varení kotlíkového guľáša

 

MÁJ

 

 

-13. ročník streleckého memoriálu na počesť padlých v misiách a operáciách.

Organizované v spolupráci so Strediskom kultúrne osvetových činností posádky Zvolen.

                  13.5.2017,             Banská Bystrica – Mičiná

 

-Členská schôdza klubu Michalovce 19.5.2017 so začiatok o 17.00 hod miesto- reštaurácia Grand , Námestie Osloboditeľov 68 , Michalovce

 

-  7. ročník medzinárodného turnaja v malom futbale veteránov po dohode organizačne preberá UN VETERÁN SLOVAKIA spojením s ich futbalovým turnajom.

Termín: spresní vedenie UN VETERÁN SLOVAKIA,                              Sereď

 

J Ú N

 

Stanovačka obec ŠTOS  v termíne od 16.6.- 18.6 2017         


J Ú L


-          7. ročník pochodu vďaky obetiam boja za mier, slobodu a demokraciu – v spolupráci so SZPB sa uskutoční ako posledná etapa pochodu SNP Nízkymi Tatrami.

                                         7. – 8.7.2017,                           Smrekovica, Donovaly-Špania Dolina

   

 

AUGUST

 

- Členská schôdza klubu Michalovce 18.8.2017 so začiatok o 17.00 hod miesto- reštaurácia Grand , Námestie Osloboditeľov 68 , Michalovce


 

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti                            SZPB,

73. výročia SNP                                      28.8.2017      Ob.Ú, MsÚ, MsKS        Biela hora

 

 

 SEPTEMBER

 

    

 OKTÓBER

 

Pietne spomienkové stretnutie v Hejcoch                    13. – 14.10.2017,              Hejce

 

 

 NOVEMBER


-          Pietne spomienkové stretnutie ku Dňu vojnových veteránov.  11.11.2017       Michalovce

 

 

-          Pietny akt pri príležitosti                              24. 11.2017    SZPB,MsÚ, MsKS cintorín ČA Hrádok

73. výročia oslobodenia mesta  

 


DECEMBER

 

- Členská schôdza klubu Michalovce       2.12.2017        so začiatok o    15.00 hod                                           miesto- reštaurácia Grand , Námestie Osloboditeľov 68 , Michalovce

 

Kapustnica                              2.12.2017       začiatok  o 17.00 hod   

miesto- reštaurácia Grand , Námestie Osloboditeľov 68 , Michalovce