Rok 2016 v skratke....

Úvod ÚvodRok 2016 v skratke....

 Fotky z činnosti nášho klubu nájdete vo fotogalérii.


                 Dňa 23.4.2016 bol na Zemplínskej Šírave vytvorený Michalovský klub Únie Vojnových veteránov Slovenskej republiky.

Za vytvorenie klubu obzvlášť chceme poďakovať pani Andrei Kráľovičovej a Petrovi Andreanskému.

             


             Dňa 25.6.2016 sme sa zúčastnili 6. ročníka Pochodu vďaky obetiam boja za mier, slobodu a demokraciu na Smrekovici.

             


               Dňa 3.9.2016 sa uskutočnila prvá členská schôdza klubu Michalovce , kde  bol schválený program schôdze a zároveň zvolený nový pokladník klubu.

Bola zvolená revízna komisia v zložení : Ondrej Urban , Julián Červeňák a Marek Zahuranec .


            

              Dňa 15.10.2016 sme sa zúčastnili  Pietneho spomienkového stretnutia Hejce.

 


              Dňa 19.10.2016 vedenie mesta Michalovce podpísalo memorandum o partnerstve s Úniou vojnových veteránov Slovenskej republiky. Memorandum prinesie obojstranný rozvoj prospešnej spolupráce pri napĺňaní a propagácii odkazu bojov za národnú slobodu.

                 Za mesto sa zúčastnil primátor mesta Viliam Zahorčák.
Úniu zastupoval viceprezident a štatutár Jozef Kubík a podpredseda Michalovského klubu Michal Polák . Spoločne podpísali memorandum, ktoré tak týmto dňom nadobudlo svoju platnosť.

 


                Dňa 11.11.2016 pri príležitostí Dňa vojnových veteránov sme sa zúčastnili Spomienkového pietneho aktu v spolupráci so zastúpením okresného úradu , mestského úradu s primátorom Viliamom Zahorčakom , zväzu vojakov SR Klub Michalovce , zväz protifašistických bojovníkov , riaditeľom okresného riaditeľstva požiarneho zboru , jednoty dôchodcov , VÚ 1102 – 22 Mechanizovaný prápor, VÚ 1109 Samohybný delostrelecky oddiel 2 .mb , 9 materskej škôlky Michalovce ,3 základnej školy Michalovce a ďalšími , kde sme si uctili pamiatku zosnulých Prvej svetovej vojny , druhej svetovej vojny a pamiatku veterána voj. Tomáša Kardoša , ktorý tragicky zahynul pri páde lietadla 19.1.2006 v Hejcoch.

 

         

                      25. novembra v Michalovciach sa konal na Cintoríne ČA pod Hrádkom  pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta.

K účastníkom pietnej spomienky sa prihovoril aj 3. tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie Sergej Nikitin.

 

               

                 Dňa 29.NOV. 2016 Bc. Igor Čačko bol  uvedený do Siene Slávy MO SR.

 

              

                  Dňa 6.12.2016 vedenie mesta Veľké Kapušany podpísalo memorandum o partnerstve s Úniou vojnových veteránov Slovenskej republiky. Memorandum prinesie obojstranný rozvoj prospešnej spolupráce pri napĺňaní a propagácii odkazu bojov za národnú slobodu.

                    Za mesto sa zúčastnil primátor mesta Mgr. Peter Petrikán.
Úniu zastupoval predseda a podpredseda Michalovského klubu Jaroslav Šajna a Michal Polák . Spoločne podpísali memorandum, ktoré tak týmto dňom nadobudlo svoju platnosť.