Rok 2017 čo sa udialo...

Úvod ÚvodRok 2017 čo sa udialo...

        Dňa 19.1.2017 pri príležitosti  11. výročia leteckej tragédie AN-24 HEJCE  sme sa zúčastnili  Pietneho  spomienkového  stretnutia  pri Pamätníku obetiam leteckého  nešťastia .

Za náš klub sa zúčastnili Michal Polák , Martin Varchol , Dušan Bobanec a Jozef Mihalik a zároveň sa konalo stretnutie pri hrobe Tomáša Kardoša za klub Michalovce sa zúčastnil Igor ČAČKO, a sympatizanti klubu Peter Fuga, Michal Ďačko a Jozef Belušák      Dňa 9.2.2017 sa uskutočnila členská schôdza ÚVV klubu Michalovce , kde bol schválený program schôdze.     Dňa 28. apríl 2017 v rámci XVIII. ročníka JARNÝCH TRHOV Michalovce sa uskutočnila súťaž vo varení kotlíkového guľášu , kde náš Michalovský klub ÚVV SR úspešne reprezentovali Miroslav Mišlan , Maroš Gera a Ján Huďa.

 


 

Dňa 16.6. – 18.6.2017 sa konala stanovačka  v obci Štós , na ktorej sa zúčastnili ako čestní hostia starosta obce Anton Imling a duchovný otec Mons. ICLic. Rastislav Suchy, ktorý vykonal krátku bohoslužbu. Pri tejto  príležitosti posvätil  zástavy a dal požehnanie pre ďalšiu činnosť Únie.

  Ďalej boli funkcionármi prezídia Únie odovzdané medzinárodné preukazy  SPIA.

Veľké poďakovanie za zorganizovanie tejto akcie  patrí  Aďke , Renému a Jožkovi.

            Ďakujeme! 

Dňa 13. - 15.10.2017 sa uskutočníl II. ročník  spomienkového stretnutia v meste Hejce. Za náš klub sa zúčastnila Andrea Sapolová a Monika Sedláková.Dňa 11.11.2017 sme sa zúčastnili  Spomienkového pietneho aktu  pri príležitosti Dňa vojnových veteránov v spolupráci so zastúpením okresného úradu , mestského úradu s primátorom Viliamom Zahorčakom , zväzu vojakov SR Klub Michalovce , zväz protifašistických bojovníkov ,  VÚ 1102   22 Mechanizovaný prápor, VÚ 1109 Samohybný delostrelecký  oddiel 2 .mb , a ďalšími , kde sme si uctili pamiatku zosnulých prvej svetovej vojny , druhej svetovej vojny a novodobých vojnových veteránov pri hrobe  Tomáša Kardoša , ktorý tragicky zahynul pri páde lietadla 19.1.2006 v Hejcoch , kde pri tejto príležitosti boli vykonané Bohoslužby.